top of page

CE-MÆRKNING

 

Maskiner som er underlagt Maskindirektivet skal have et CE-mærke, før maskinen må tages i brug. CE-mærket er det sidste som påsættes maskinen inden den kan tages i brug eller overdrages til kunden/køber.

 

Når maskinen har et CE-mærke monteret, er der formodning om, at maskinen overholder de bestemmelser som er angivet i f.eks. Maskindirektivet. Det er typisk producenten eller importøren af maskinen, som er ansvarlig for at det tekniske dossier og brugermanual er korrekt udført.

 

Der skal også medfølge en overenstemmelseserklæring sammen med maskinen. Den skal indeholde de oplysninger som er beskrevet i Maskindirektivet bilag II afsnit 1.

 

 • Oplysninger som skal medtages i en overensstemmelseserklæring:

 • Fabrikantens firmanavn, adresse eller dennes repræsentant

 • Beskrivelse og identifikation af maskinen.

 • Model betegnelse, type betegnelse, serienummer osv.

 • Den eller de bekendtgørelser som maskinen er underlagt, f.eks. maskindirektivet, trykdirektivet, ATEX, osv.

 • De standarder som er blevet brugt undervejs i projektet, f.eks. DS/ISO 12100, DS/ISO 13849-1, DS/ISO/TR 14121-2, osv

 • Hvis maskinen skal typeafprøves i henhold til bilag IV, IX & X i maskindirektivet.

 • Navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ som har udført typeafprøvningen.

 • Sted og dato for erklæringen

 • Navn/idenditet og underskrift af den person som er ansvarlig for erklæringen.

 • Først når overensstemmelseserklæringen er lavet, må CE-mærket monteres på maskinen.

 

Læs mere om bestemmelserne for overensstemmelseserklæringen i Maskindirektivet bilag II afsnit 1A.

 

Læs mere om CE Mærkning på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside

Adresse

Rokhøj 5

8520 Lystrup

Danmark

Telefon

+45 2874 6833 

+45 8630 0130

© 2014

sn-marine.dk

CVR DK-68549612

 

bottom of page